ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Sabina Kubacka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Witam, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która zawarta jest z Gmniną. Moja placówka została powołana przez Gminę i jest jednostką budżetową. Finansowani jesteśmy przez PFRON (90%) i Powiat (10%). W związku z powyższym mam pytanie i zarazem propozycję ujęcia wypłaty wynagrodzenia za pracę dla kierownika warsztatu z budżetu Gminy i odciążenia tym samym skromnego budżetu warsztatu. Chcę podkreślić, że nie oczekuję podwyżki, ale przejęcie mnie przez Gminę pod względem wypłaty dla kierownika jednostki budżetowej zaoszczędzone w ten sposób finanse, mogłabym wydać na rehabilitację społeczną, zawodową uczestników WTZ. Obecny zaplanowany przeze mnie budżet jest w w/w kwestiach bardzo, ale to bardzo skromny. Nie mam możliwości będąc jednostką budżetową uzyskać dodatkowych środków aby można było w miarę możliwości normalnie funkcjonować i prowadzić placówkę dla osób niepełnosprawnych. Czy można stworzyć regulacje prawne, aby w WTZ- ach (jednostka budżetowa), wynagrodzenie kierownika finansowane było z budżetu Gminy.

<< Powrót do listy uwag