ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Iwona Hryciak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Dzień dobry. W związku z projektem ustawy dotyczącym działalności WTZ oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej uczestników WTZ, chciałabym zgłosić uwagę, myślę że dość istotną. Chodzi o zapis określający udział w rehabilitacji doradcy zawodowego jako nieistotny natomiast udział trenera pracy jako ważny. Z punktu widzenia praktyka, uważam, że dola doradcy zawodowego jest bardzo ważna, to przecież nie tylko ukierunkowanie osoby do wykonywania konkretnej pracy - zawodu ale przede wszystkim prowadzenie /kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w sposób zindywidualizowany, poprzez trening interpersonalny, komunikacji na który w rzeczywistości WTZ nie ma wiele miejsca - przy pracy z grupą. Pominięcie roli doradcy zawodowego to istotne spłycenie procesu rehabilitacji zarówno zawodowej jak i społecznej ON, które można porównać do przeniesienia ucznia z klasy pierwszej od razu do piątej, bez zachowania prawidłowego procesu edukacji. Tym samym ON ujmowane są moim zdaniem instrumentalnie, z podmiotu terapii stają się przedmiotem "obróbki" i "wbijania w rolę" przez trenera pracy - bez możliwości płynnego przejścia i przede wszystkim świadomego dokonywania indywidualnych -samodzielnych wyborów odnośnie zawodu i miejsca pracy. Myślę że czas kiedy uważano że ON nadają się tylko do wyrobu szczotek lub zamiatania ulic już minął i należy z większym szacunkiem i empatią podejść do specyficznych potrzeb ON. Pozdrawiam. Iwona Hryciak. Gdynia

<< Powrót do listy uwag