uwagi techniczne

Autor uwagi: Magdalena Wróblewska
Organizacja:
Kategoria: uwagi techniczne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Prośba o jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie ze zmianami proponowanymi w projekcie z dnia 29 września 2017 r. Zakres i waga wprowadzanych zmian jest znacząca, a obecna forma przedstawienia projektu i dokonania jego analizy w krótkim czasie, stanowi duże utrudnienie.

<< Powrót do listy uwag