ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Andrzej Amborski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Rosnące koszty utrzymania powinny wymuszać waloryzację algorytmu. Radę Programową ma zastąpić opiniodawczy Zespół. W efekcie o przyjęciu do WTZ lub skreśleniu z listy będzie decydowała pieczątka urzędnika, który osoby niepełnosprawnej nawet nie widział na oczy. Jak obliczono, że do oceny osoby przyjętej do warsztatu wystarczy 3 miesięczny okres czasu? Jest to trudne do wykonania w warsztatach, mających większą ilość pracowni. Nowo przyjęta osoba przechodzi po wszystkich pracowniach, gdzie ocenia się jej predyspozycje do wykonywania różnych zadań. Pedagog lub psycholog też potrzebują czasu do dokonania oceny funkcjonowania osoby. Wydaje się, że 2 tygodnie pobytu w pracowni to minimum czasu potrzebnego do dokonania przybliżonej oceny. Czy okres ten ma być przedłużony w przypadku nieobecności na zajęciach? Nieobecność uczestnika w WTZ (zapis o frekwencji) może być spowodowana np. chorobą (zwolnienie lekarskie powinno usprawiedliwiać tą kwestię), okresowym (niezależnym od uczestnika) brakiem możliwości dojazdu na zajęcia - tam gdzie taka usługa jest zapewniona (wyjazd z uczestnikami na imprezy sportowe, kulturalne, itp. , choroba lub urlop kierowcy) i to wszystko może wpłynąć na owe 50% frekwencji, co niesie za sobą zmniejszenie środków. Czy pracownik wchodzący w skład kadry merytorycznej WTZ ma możliwość awansu? Takiej możliwości brak. Płace i "przywileje" (?) pracowników WTZ - ów wypadają blado na tle pracowników oświaty, przy większej ilości godzin prowadzonych zajęć. Z warunkami, w których się one odbywają też bywa różnie. Zdecydowana większość warsztatów mieści się w starych budynkach po szkołach, przedszkolach i różnych obiektach, które w większym lub mniejszym stopniu udało się dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie zostały one zaprojektowane w tym celu. Warsztatów zazwyczaj nie stać na przeprowadzanie większych remontów.

<< Powrót do listy uwag