art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Waldemar Orliński
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

bez zmian w art. 22 ....kwota obniżenia, nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup określony na fakturze.... proponujemy pozostawienia kwoty obniżenia na dotychczasowym poziomie dla Zakładów Aktywności Zawodowej

<< Powrót do listy uwag