art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Łukasz Sikora
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zmiana w art. 22 ustawy tj. cyt. "kwota obniżenia, nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup określony na fakturze" rażąco uderza w zakłady aktywności zawodowej, proponujemy pozostawić na pozostałym poziomie, tj. 100%.

<< Powrót do listy uwag