ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Justyna Cichocka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Na konsultacjach poruszono kwestię urlopowania uczestników WTZ. W Tczewie poinformowano mnie, że na pewno w nowych przepisach będzie zapis mówiący o powyższym. W propozycji ustawy nie doszukałam się odpowiedzi. Zatem pytam ponownie, placówka ma prawo do 30 dniowego urlopu, ale dni kalendarzowych, czy roboczych? Jest to istotne, ponieważ do chwili obecnej w tym względzie panuje samowolka, komu jak wygodniej. Proszę doprecyzować w ustawie, czy w rozporządzeniu do ustawy tę kwestię. Dziękuję.

<< Powrót do listy uwag