ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Maciej Olchawski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi do proponowanej ustawy: 1. Pomniejszenie środków związanych z nieobecnością w rozliczeniu kwartalnym jest pomysłem chybionym. Pracując z osobami niepełnosprawnymi oczywistym jest że zdarza się dłuższa nieobecność spowodowana stanem zdrowia (nawrót choroby, znaczne pogorszenie stanu zdrowia, zdiagnozowanie nowego schorzenia czy turnus rehabilitacyjny). Dlaczego Warsztat ma być karany za to że jego uczestnik się rozchorował. Dlatego uważam że ewentualnie mógłby ten zapis funkcjonować w stosunku półrocznym. 2. Kwalifikowanie uczestników przez Starostę. W związku z punktem nasuwają się następujące pytania • Jak będzie wyglądać sytuacja WTZ w przypadku gdy odejdzie uczestnik a starosta nie będzie miał żadnego wniosku do przyjęcia na WTZ ?. • Ile czasu WTZ będzie mogło czekać na nowego uczestnika (skierowanego przez Starostę) bez pomniejszania środków? • Jeśli Starostwo będzie działać opieszale w kwestii skierowania kolejnej osoby na zajęcia ? (Starosta ma na rozpatrzenie wniosku 3 miesiące)? będzie się to odbijać negatywnie na WTZ. Uważam że obecny sposób kwalifikowania uczestników do WTZ przez Radę Programową oraz pracownikiem PCPR jest zdecydowanie lepszym modelem niż proponowany w ustawie. 3. Jeśli chodzi o kluby W tym punkcie należałoby uzupełnić jak długo uczestnik który opuścił warsztat w związku z zatrudnieniem będzie mógł z niego korzystać? • rozumiem że zajęcia klubowe będą dla osób zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy.

<< Powrót do listy uwag