ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Katarzyna Turczyńska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

jak w załączniku

<< Powrót do listy uwag