ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Anna Kowalska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Pracownikami WTZ nie powinny być również członkowie rodziny osób z Zarządu stowarzyszeń.

<< Powrót do listy uwag