ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Anna Kalinowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zaproponowane zmiany w ustawie znajdują się w załączonym pliku.

<< Powrót do listy uwag