ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Beata Mytyś
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Nieodpłatne praktyki zawodowe lub staż aktywizacyjny u pracodawcy – kto pełni rolę opiekuna praktyk i stażu, czy będzie to funkcja odpłatna – str. 2 2. Osoba niepełnosprawna powinna składać wniosek o przyjęcie w siedzibie WTZ. Osoby mają czesto problem z dostaniem się do PCPR-ów, o przyjęciu decyduje Rada Programowa po konsultacji z PCPR – str.4 3. Odnośnie frekwencji uczestnika poniżej 50%. Uważamy, że zasadne jest usprawiedliwienie nieobecności zwielniem lekarskim – przyczyna niezależna od uczestnika. W przypadku zowlnieniń nie powinien obowiązywać zwrot kosztów dotacji. Odnośnie rozliczenia kwartalengo frekwencji, co w przypadku z IV kwartałem,który kończy sie 31 grudnia – str. 7. 4. W przypadku upływu terminu ważności orzeczenia, ustawodawca wskazuje termin 90 dni jako prawa do dalszego uczestnictwa. Co w przypadku kiedy uczestnik otrzyma orzeczenie bez wskazania do terapii i odwoła się od decyzji orzecznika – str.7 5. Uważamy że powołanie Rady powołana przez starostę, nie wniesie nic nowego w zakresie wsparcia warsztatów, wręcz przeciwnie wniesie niepotrzeny chaos. - str.8 6. W przypadku zwiększenia liczby uczestników w grupie, czy nie będzie wiązało się to ze zwolnieniami kadry. 7. Brak uregulowań dotyczących trenera pracy i asystenta pracy- źródeł i zasad finansowania.
<< Powrót do listy uwag