Kodeks pracy

Autor uwagi: Joanna Majewska
Organizacja:
Kategoria: zmiany w kodeksie pracy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycja: - dodatkowy urlop na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. Uzasadnienie: Program szeroko wspiera osoby rezygnujące z zatrudnienia na rzecz opieki nad chorym dzieckiem i ich ewentualnego powrotu do pracy, natomiast nie wspiera osób pozostających przez cały czas w zatrudnieniu. Nie wszyscy rezygnują z pracy z chwilą gdy rodzi im się dziecko chore, czasem jest ktoś w rodzinie (np. babcia), która codzienną opiekę i pielęgnację będzie wykonywać i rodzic nie musi rezygnować z pracy. Nie powoduje to jednak rezygnacji z uczestnictwa w procesie leczenia i rehabilitacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby wychowujące dziecko niepełnosprawne pozostające w zatrudnieniu nie mają żadnych przywilejów. Podobnie jak wszystkim rodzicom przysługuje im 2 dni w roku wolne z tyt. opieki nad dzieckiem do 14 roku życia oraz 60 dni zasiłku opiekuńczego. Chcąc uczestniczyć w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka jest to ilość niewystarczająca z uwagi na ilość koniecznych wizyt u specjalistów i niezbędnej rehabilitacji.

<< Powrót do listy uwag