ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Małgorzata Charubin
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

propozycje zmian w załączniku

<< Powrót do listy uwag