ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jolanta Pisarska - Bitowt
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycja zmian została wypracowana podczas spotkań roboczych organizatorów WTZ w kujawsko - pomorskim oraz kierowników WTZ. Propozycja zmian została przygotowana przy współpracy z Oddziałem PFRON.

<< Powrót do listy uwag