ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Sylwia Jaszewska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączniku przesyłam zmiany do ustawy wypracowane przez kierowników WTZ z woj. kujawsko-pomorskiego

<< Powrót do listy uwag