ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jarosław Niemyjski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Załączone uwagi wypracowane zostały przez środowisko organizatorów i kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim.

<< Powrót do listy uwag