inne

Autor uwagi: Ewa Kaźmierczak
Organizacja:
Kategoria: inne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W pozycji - Formy realizacji: Nie jest doprecyzowane kto i jakim kluczem w powiecie będzie zgłaszał placówkę zapewniającą kompleksową pomoc. Powiaty powinny wskazać placówkę, która oferuje pomoc z największej liczby obszarów - służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty

<< Powrót do listy uwag