ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jolanta Larenta
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

dot. Art. 10aa punkt 2. Uważam, że wnioski o przyjęcie do warsztatu nadal powinny być składane do konkretnego warsztatu i dopiero warsztat prosi powiat za pośrednictwem PCPR o zatwierdzenie. - było tak wcześniej i według mnie funkcjonowało to dobrze. W sytuacji gdy w powiecie działa kilka warsztatów obawiam się, że uczestnicy mogą być kierowani/namawiani do innego warsztatu, a nie do wybranego przez kandydata na uczestnika. dot. Art. 10aa punkt 6. Ten punkt jest w mojej opinii wielkim utrudnieniem. W sytuacji, gdy starosta będzie wydawał decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie - procedury wydłużą się, a osoba oczekująca może się w tym czasie rozmyślić. Dotyczy Art.ad. punkt 1 Jestem jak najbardziej za dodaniem tego artykułu, jednak z uszczegółowieniem, kto miałby takie zajęcia prowadzić i z jakich pieniędzy, i w jakim czasie, miałyby miejsce takie spotkania.

<< Powrót do listy uwag