orzecznictwo; zespół Downa; świadczenia

Autor uwagi: Julia Kogutkiewicz
Organizacja:
Kategoria: orzecznictwo; zespół Downa; świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Równe traktowanie i przyznanie tych samych uprawnień i przywilejów osobom z zespołem Downa jak osobom ze spektrum autyzmu. 2. Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych z 3 lenią perspektywą finansowania w oparciu o algorytm uwzględniający m.in.: rodzaj działalności, liczbę osób niepełnosprawnych, aktywność i kreatywność prowadzonych działań. 3. Zniesienie kryterium dochodowego przy udzielaniu wsparcia dla osoby niepełnosprawnej (bez względu na jej wiek). 4. Sfinansowanie kosztów wyjazdu jeden raz w roku na co najmniej 2 tygodniowy turnus rehabilitacyjno- terapeutyczny niepełnosprawnym (obóz/warsztaty z wolontariuszami) organizowanymi m.in. przez organizacje pozarządowe. (na koszt wyjazdu składają się: koszt uczestnika warsztatów, koszt wolontariusza, inne koszty - kadra, transport, itp.).
<< Powrót do listy uwag