ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Agnieszka Wróblewska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W proponowanej zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej, pojawił się punk mówiący o tym, że rekrutację do WTZ mają prowadzić MOPR-y. Rozważmy taki przykład: uczestnik rezygnuje z uczestnictwa nagle 30.06. musimy zgłosić to do MOPRu, zanim ten przyśle nam kandydata mija kilka dni, które w oczach PFRONu są dniami 'bez uczestnika' czyli za te dniu powinna być zwrócona dotacja. W jaki sposób ustawodawca chce chronić WTZ przed tego typu problemami, gdy nie podano nigdzie ile czasu ma MOPR na skierowanie nowego kadydata ? Co jeśli z winy urzędnika proces rekrutacji przeciągnie się np. dwa tygodnie? MOPR kieruje rekrutacją nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności, bo to WTZ będzie musiał zwracać dotację do PFRONu a nie MOPR w wypadku gdy ten ostatni zawali terminy. Nie powinno tak być. Rekrutacja powinna być tylko i wyłącznie w gestii WTZ gdyż, to one ponoszą wszelką finansową odpowiedzialność w tej kwestii.

<< Powrót do listy uwag