ustawa o pomocy społecznej

Autor uwagi: Ligia Szczepaniak
Organizacja:
Kategoria: DPS; inne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Warszawa 2017 .10.17 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Czas szybko mija to co jest przygotowane dla dzieci i młodzieży szybko staje się nieaktualne dla dorosłych już osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prosimy o zapewnienie miejsca pobytu od lat 40 do ich odejścia. My rodzice już owdowiali w wieku od 67 do 85 lat i więcej kiedy sami już wymagamy opieki musimy jeszcze opiekować się swoimi 50 letnimi niepełnosprawnymi w stopniu znacznym dziećmi.Przepraszam uważamy,że nie zauważa się osób niepełnosprawnym intelektualnie od 40 lat do ich odejścia.Kiedy owddowiały rodzic staryu już wymaga pomocy. W stolicy brak miejsc w DPS .Mieszkania wytchnieniowe , interwencyjne ,chronione, dzienne ośrodki wsparcia i SDS to za mało .Rodzice są w stanie jeszcze dbać, dowozić i walczyć. Konieczne są niewielkie DPS w środowisku lokalnym na 40-50 osób. Nie dość odejdzie rodzic to jeszcze osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji zostaje usunięta do innego powiatu. Rodzice w starszym wieku nie są już poradni prowadzić organizacje, pisać projekty. Jeśli w stowarzyszeniu niema celebrytów trudno jest przebić się. Na Targówku m.st Warszawa wyraża chęć budowy, prowadzenia DPS jako zadanie własne. Radni Warszawy i radni dzielnicy przegłosowali zgodnie stanowiska o uruchomieniu DPS ale rodzice z Targówka domagają się działki z ogrodem na ten cel już rok. Burmistrz dotychczas nie jest zainteresowany wskazaniem takiej działki pod budowę DPS ani m.st Warszawa .Prosiliśmy również aby Samorząd Targówka lub m.st Warszawy zwrócił się o działkę z ogrodem na ten cel do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z zapytaniem czy na terenie dzielnicy Targówek znajdują się działki budowlane lub rolne, należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które można przeznaczyć na budowę DPS. Odbijana jest piłeczka z Dzielnicy do miasta st .Samorząd ceduje na rodziców . Czas mija. Przepisy powinny zobowiązywać samorząd a nawet zagwarantować. Obecnie jest wzmianka, że samorząd może ale developer daje zarobić i samorząd nie chce przekazywać nieruchomości. Podopieczni z KSN od 1996r funkcjonują w środowisku lokalnym. Otrzymywaliśmy dotacje m.inn. na integrację w środowisku lokalnym od 1998r. Nie chcemy aby po odejściu rodziców nasze stare dzieci wywiezieni zostali do innego powiatu . Liczymy na rozwiązanie na Targówku w ogromnej dzielnicy problemu niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 40 lat. Obawiamy się fundacji i organizacji ,które dziś mają dotację a za kilka lat nie i co wtedy?. Rodziców nie będzie i kto będzie bronił te upadłe fundacje a tym samym ulokowane tam nasze dzieci? My chcemy wiedzieć gdzie będą nasze dzieci za nim odejdziemy. Muszą mieć zapewniony pobyt do końca swoich dni. To powinno być zadanie Państwa. Starzy rodzice nie mają siły walczyć .Dlatego wielkie nadzieje pokładamy z rządem Pani Premier Beaty Szydło. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że rodzice osób niepełnosprawnych to bohaterowie. Tak nikt nam nie dostarczył programu jak wychowywać rehabilitować niepełnosprawne dziecko w latach 70. Nie było przedszkoli integracyjnych szkół życia w dzielnicach, rehabilitacji, transportu do szkół w odległe dzielnice i nadal dla najstarszych niepełnosprawnych po ukończeniu 40 lat nic nie ma. A jeśli jest to tylko do czasu gdy ich rodzice są w miarę wydolni by dowozić ich do DPS czy WTZ. W przeciwnym razie skazani są do siedzenia w domu. Brak w stolicy psychologa ,który porozumiewa się komunikacją alternatywną. Na leczenie zębów w narkozie w Centrum Stomatologii czekamy rok. Zapisy są dopiero na 2019 rok. Ponieważ dzieci są dorosłe nie ma możliwości już leczyć w hospicjum na Agatowej .Proszę w imieniu starych już rodziców w miarę możliwości o rozwiązywanie wieloletnich zaniedbań. Ligia Szczepaniak prezes

<< Powrót do listy uwag