ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Elżbieta Kawula
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Dotyczy art. 10b, ust. 1f- ' Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej warsztat nie mogą być równocześnie pracownikami warsztatu' wykreślenie. Uzasadnienie: obecnie ogromny problem stanowi brak chętnych osób do zarządu stowarzyszenia, które będą pracowały bezpłatnie i z zaangażowaniem. Obserwuje się to zwłaszcza w małych miejscowościach oraz wsiach. Stawia to pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie warsztatów w tak małych społecznościach, działających przy małych stowarzyszeniach.

<< Powrót do listy uwag