ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Dorota Walencik
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proszę o wykreślenie z projektu zapisu o tym że członkowie zarządu jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej nie mogą być w nim zatrudniani. Ten zapis przeczy prawu do zrzeszania się i dyskryminuje członków zarządu w stosunku do członków Stowarzyszeń którzy mogą pracować w WTZ.

<< Powrót do listy uwag