ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Tadeusz Matuszak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponuję następujące brzmienie art.10b/6b (str.7 projektu Ustawy): W przypadku ustalenia,w okresie kwartału, frekwencji uczestnika niższej niż 50% wymaganej obecności, a nie spowodowanej chorobą poświadczoną przez lekarza , zmniejsza się dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji.

<< Powrót do listy uwag