ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Kodeks pracy

Autor uwagi: Joanna Hawel
Organizacja:
Kategoria: zatrudnianie ON; orzecznictwo, WTZ; zmiany w prawie pracy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycje zmian w załączniku.

<< Powrót do listy uwag