ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Maria Janowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zastrzeżenia dotyczące art. 10 b pkt 1f: Specyfiką WTZ jest, iż są zakładane przez Fundacje lub Stowarzyszenia których główną działalnością bądź często jedyną jest prowadzenie WTZ. Zakaz łączenia funkcji zarządczych z pracą WTZ jest daleko krzywdzący ponieważ niweczy trud jaki te osoby włożyły przez wiele lat ciężkiej pracy, borykając się z problemami organizacyjnymi, finansowymi oraz wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. Istotnym argumentem jest, iż często w małych miejscowościach w których prowadzone są WTZ brak jest osób chętnych bądź takich które w prawidłowy i prężny sposób są w stanie prowadzić działalność Fundacji. Osoby, które nie pracują w WTZ nie znają jego specyfiki oraz potrzeb a w szczególności potrzeb osób niepełnosprawnych. Kluczowym jest też, iż osoby sprawujące funkcje zarządcze domagać się będą gratyfikacji finansowych, na które nie stać Fundacji, może to w bezpośredni sposób wpłynąć na sytuacje finansową Warsztatu.

<< Powrót do listy uwag