ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Magdalena Józefczak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

uwagi praktyków do projektu z dnia 29 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

<< Powrót do listy uwag