ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Skrzypczyk Paulina
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Przesyłam zmiany do proponowanej ustawy po spotkaniu kierowników i przedstawicieli WTZ województwa kujawsko-pomorskiego.

<< Powrót do listy uwag