ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Agnieszka Mitrus
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

analiza nowelizacji ustawy

<< Powrót do listy uwag