ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych

Autor uwagi: ANNA MAZUR
Organizacja:
Kategoria: świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proszę o rozpatrzenie możliwości powrotu do pracy w niepełnym wymiarze i przyjmowanie jakiejś części świadczenia pielęgnacyjnego. Obecny system tworzy patologi: pracę na czarno, brak możliwości powrotu do zawodu przy długim okresie bez pracy, problemy psychiczne kobiet pozostawionych w świecie chorych dzieci

<< Powrót do listy uwag