Program "Za życiem", Priorytet IV

Autor uwagi: Gabriela Boruch z rodzicami
Organizacja:
Kategoria: wspracie mieszkaniowe

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Dot: Programu 'Za Życiem', Priorytetu IV – WSPARCIE MIESZKANIOWE Szanowni Państwo! Proponujemy dodać następujący podpunkt: Umożliwić osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom bezpośrednie dofinansowania na powiększenie mieszkania. Mam 28 lat. Mam Zespół Downa, czyli upośledzenie rozwoju umysłowego w stopniu znacznym. Jest to choroba nieuleczalna, z nią będę żyć do śmierci. Jest to choroba gorsza od raka. Chorzy na raka albo umierają, albo zdrowieją i żyją normalnie, ja muszę z tym się męczyć do końca życia. Mama od urodzenia nie pracuje tylko mną się opiekuje. Po przejściu na emeryturę również tata. Ponieważ mamy mieszkanie dwupokojowe, w związku z tym ubiegamy się o dofinansowaniu na powiększenie mieszkania. Od marca 2013 r. wysłałam wiele listów do różnych adresatów z prośbą o dofinansowanie, niestety, wielu nie odpowiedziało lub odpowiedziało negatywnie. Choć Konstytucja RP w Art. 32 oraz 69 mówi o pomocy Państwa dla osób niepełnosprawnych, to żaden urząd różnych szczebli nie chciał pomóc. Podobnie było z innymi firmami, fundacjami. Dlatego proponuję bezpośrednią pomoc. Dzięki temu: - nie będzie pośrednictwa, - nie będzie kumoterstwa, - otrzymają osoby które tego potrzebują, - instytucje państwowe/samorządowe nie będą musiały dalej zajmować się tym tematem, - nie będzie dodatkowych kosztów ani organizacyjnych ani finansowych, - będzie można wybrać mieszkanie według możliwości i potrzeb, - stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje które otrzymują dotacje na ten cel przyznają pomoc według wlasnych, często niezrozumiałych, kryteriów, - dotychczas aby wystąpić o pomoc trzeba było zwrócić się do odpowiedniej organizacji, lub założyć stowarzyszenie/fundację, dlatego proponuję bezpośrednią pomoc. Z poważaniem Gabriela Boruch z rodzicami

<< Powrót do listy uwag