ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jolanta Truszczyńska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zgłaszamy sprzeciw w kwestii : Nie zgadzamy się aby Kierownik WTZ nie mógł być jednocześnie w Zarządzie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie 'Razem' jest organizacją Non Profit. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują w wolontariacie. Komu jak nie kierownictwu i pracownikom WTZ będzie zależało na prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

<< Powrót do listy uwag