ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jolanta Woloszyn
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponuję następujące brzmienie art.10b/6b(str.7 projektu Ustawy): W przypadku ustalenia w okresie kwartału frekwencji uczestnika niższej niż 50%,wymaganej obecności,a nie spowodowanej chorobą poświadczoną przez lekarza,zmniejsza się dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji

<< Powrót do listy uwag