ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Krystyna Ciapciak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W przypadku ustalenia w okresie kwartału frekwencji uczestnika niższej niż 50%,wymaganej obecności,a nie spowodowanej chorobą poświadczoną przez lekarza,zmniejsza się dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji

<< Powrót do listy uwag