ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Anna Sakławska-Kober
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączniku przesyłam uwagi do projektu ustawy z dnia 19 września 2017r.

<< Powrót do listy uwag