ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Dorota Huma
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Podpisuję się pod zmianami 'Forum Małopolska'.

<< Powrót do listy uwag