inne

Autor uwagi: Jarosław Michalczuk
Organizacja:
Kategoria: inne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Sugeruję wpisanie do ustawy a następnie do rozporządzeń ergoterapii jako jednej z form rehabilitacji do zastosowania na wszystkich możliwych szczeblach rehabilitacji, terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Brak takiego zapisu powoduje , że są zakazy wykonywania pracy w DPS , ZOL szpitalach psychiatrycznych - tam gdzie osoba niepełnosprawna przebywa długo. Tu nie chodzi o pracę zarobkowa (zarobek zawsze powinien być efektem wykonanej pracy, ale może być symboliczny) w rozumieniu Kodeksu Pracy. Tu chodzi o cele do osiągnięcia w rehabilitacji poprzez pracę. Praca daje sens życia , szczególnie gdy człowiek jest pozbawiony poprzez niepełnosprawność aktywności życiowej. Proszę także o zmianę przepisów w taki sposób żeby zakłady opiekuńczo lecznicze mogły tworzyć zakłady atywności zawodowej a najsprawniejsi ich pensjonariusze mogli w nich wykonywać pracę - często okresowo , na ile choroba pozwala - może im ta forma dawać sens życia codziennego o którym pisałem. Swoje uwagi przesyłam w oparciu o długie doświadczenie zawodowe w ZOL o profilu psychiatrycznym.

<< Powrót do listy uwag