ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: E.D.
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Konkretna propozycja zmian w załączniku. Dotyczy ona również trudnej sytuacji instruktorów terapii zajęciowej. W propozycjach zmian tylko o nich zapomniano, co jest przykre.

<< Powrót do listy uwag