orzecznictwo; świadczenia; zmiany w kodeksie pracy

Autor uwagi: Małgorzata Martyniak
Organizacja:
Kategoria: orzecznictwo; świadczenia; zmiany w kodeksie pracy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

1)uznanie, że wada genetyczna, z którą się rodzą dzieci z trisomią 21 powoduje całościowe zaburzenia rozwoju, a tym samym przyznanie osobom z trisomią 21 tych samych uprawnień i przywilejów, które mają osoby ze spektrum Autyzmu 2) zniesienie kryterium dochodowego przy wsparciu dotyczącym niepełnosprawnych osób (dzieci i dorosłych) oraz ich opiekunów 3) wydłużenie płatnego urlopu dla pracującym rodziców do 36 dni/rok – lub w ramach opieki wytchnieniowej dodatkowe 10 dni urlopu zdrowotnego z przeznaczeniem na turnus rehabilitacyjny lub zwykły odpoczynek 4) przyznanie 2 dodatkowych, pełnopłatnych dni opieki nad tzw „dzieckiem zdrowym” dla dzieci powyżej 14 roku życia i dorosłych, w przypadku, gdy obydwoje rodziców pracuje 5) pomoc w zapewnieniu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą dorosłą (niezależnie od wieku) na czas wakacji i ferii zimowych nałożenie obowiązku na gminy, utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zapewnienie dowozu niepełnosprawnych osób 6) zapewnienie przynajmniej raz w roku możliwości skorzystania z podstawowych laboratoryjnych badań profilaktycznych (bez skierowań, na podstawie zaświadczenia o sprawowaniu opieki) monitorujących stan zdrowia osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Np. na podstawie umowy z prywatnymi jednostkami typu LuxMEd itp. 7) sfinansowanie raz w roku co najmniej 2 tygodniowego wyjazdu wakacyjnego niepełnosprawnym, typu obóz/warsztaty z wolontariuszami organizowanymi m.in przez organizacje pozarządowe. Koszt wyjazdu= koszt uczestnika warsztatów+ koszt wolontariusza+ pozostałe koszty kadry, transportu itd.

<< Powrót do listy uwag