ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Krzysztof Flaszowski
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Kompleksowa analiza i propozycja korekt do niektórych zapisów ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej

<< Powrót do listy uwag