ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Justyna Mortka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Czy powołanie nowej Rady Programowej na sens? 2. Wnoszę o poszerzenie informacji dostępnych dla WTZ dotyczących uczestników o świadectwo szkolne, przyjmowane leki, opinie z poradni. 3. Stworzenie zapisu dot. przetwarzania danych osobowych klubowiczów. 4.Wskazanie innego niż jednostka prowadząca źródła dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gdyby jednostki prowadzące WTZ miały środki nie byłoby tego problemu dzisiaj. 5. Możliwość dłuższej niż 3-miesięczna nieobecność usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub szpitalnym bez utraty środków finansowych przez WTZ. 6.Wykształcenie pracowników - wpisane w ustawę lub rozporządzenie - zawód -instruktor terapii zajęciowej. 7.Standaryzacja dokumentów WTZ. 8.Uznanie szkodliwych waruków pracy. 9.Kto ma ponosić koszt badań lekarskich, szkolenia bhp i dodatkowego ubezpieczenia stażystów. 10.Waloryzacja wskaźnika. 11.Możliwość łączenia funkcji w zarządzie z pracą w WTZ.
<< Powrót do listy uwag