ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Magdalena Siecla
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

w poniższym załączniku przesyłam propozycję zmian, które całkowicie popieram

<< Powrót do listy uwag