ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Aneta Śliwiak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W poniższym załączniku przesyłam propozycję zmian, które w pełni popieram

<< Powrót do listy uwag