ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Agnieszka Marek
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponowane zmiany w załączniku.

<< Powrót do listy uwag