ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Monika Łączna
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączniku

<< Powrót do listy uwag