ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Izabela Górska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycja zmian w załączniku.

<< Powrót do listy uwag