ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Dorota Walencik
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

proszę o wykreślenie Art.106 ust.1f

<< Powrót do listy uwag