ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Maria Pietrusza Budzyńska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączniku przesyłamy dwa pliki: 1/ Stanowisko Polskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Lublinie, w sprawie projektowanych zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 29 września 2017 r.) 2/ MEMORANDUM dla Polskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zmiany normatywnej instytucji warsztatów terapii zajęciowej

<< Powrót do listy uwag