ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych

Autor uwagi: Dorota Białek
Organizacja:
Kategoria: świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponuję, by wnikliwiej przyjrzeć się sytuacji osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko. W sytuacji gdy matka nie może pracować zawodowo wsparcie w postaci świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1400 zł jest godziwym dodatkiem, pod warunkiem że na utrzymanie całej rodziny pracuje ojciec. A co w takiej sytuacji jak moja? Jestem matką dziecka z niepełnosprawnością oraz 19-letniej studentki. Ojciec dzieci nie żyje, a dzieci nie mają prawa do renty rodzinnej. Jestem zatem tzw. jedynym żywicielem rodziny. Ponieważ nie mogę tymczasem pracować zawodowo, mam utrzymać rodzinę ze świadczenia pielęgnacyjnego. Nie jest mi potrzebny asystent rodziny, ponieważ potrafię i lubię zajmować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Wydaję mi się, że potrzebna jest zwiększona pomoc finansowa dla osób w takiej sytuacji jak moja - czyli samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko.

<< Powrót do listy uwag